11.1.09

Oltakoon epävarmuudesta mitä mieltä tahansa, joskus epävarmuuden ilmaus on seurausta asian kompleksisuuden tajusta (sekä rehellisyydestä). Jos kannanoton hetkellä saatavan informaation perusteella kantaa ei voida yksikäsitteisesti määrätä, »ehkä» on silloin asianmukainen vastaus.

-