13.11.12


Modernissa porvarillisessa yhteiskunnassa se, joka ei tunnusta maksiimia ”yksilöllä on oikeus tavoitella omaa onneaan”, jää vaille ymmärtämystä. Tämä periaate on elämänmuodon ytimessä.


Kysymys ei ole tämän periaatteen eksplisiittisestä tunnustamisesta, vaan toiminnasta, joka ilmentää tämän periaateen toteutumista.