10.3.15

Kun eksistentiaalisen kuilun partaalla oleva ihminen antautuu dialogiin lähimmäisensä kanssa, saa hän usein eteensä teknisiä ratkaisuehdotuksia vaikeuksiinsa, ikään kuin olisi itsestään selvää että hänellä on jokin intentio johonkin. Elämässä kiinni olevat ovat alttiita mieltämään kaikki kysymyksenasettelut kehyksessä, jossa ”halu elää” on itsestään selvä taustamotiivi.